Kiedy trzeba dokonać pogłębiania grobu?

Grób jest ważnym miejscem dla rodziny zmarłego. Zazwyczaj wykupuje ona miejsce na większy nagrobek, który ma być miejscem spoczynku dla kilku osób. Zdarza się jednak, że grobowiec jest pojedynczy, więc chcąc pochować kolejną osobę, trzeba pogłębić grób.

Czym jest pogłębienie grobu?

Czynność pogłębienia grobu polega na obniżeniu jego dna. Dzięki temu uzyskuje się dodatkowe miejsce na pochówek, co często jest stosowane. Warto jednak pomyśleć wcześniej o głębszym grobie, bo obowiązują pewne procedury. Jeśli jest pusty, należy zgłosić się do zakładu, zajmującego się tego typu usługami np. Blask opieka nad grobami, z dokumentami potwierdzającymi wykupienie miejsca. Kiedy rodzina chce pogłębić grób, w którym już spoczywa jedna osoba, musi dopełnić formalności. Obowiązują przepisy o ekshumacji jej zwłok. Sprawa jest więc bardziej skomplikowana, chyba że upłynęło 20 lat od czasu pochowania osoby spoczywającej już w grobie. Dlatego warto dobrze przemyśleć, kto będzie chowany w danym miejscu, żeby uniknąć komplikacji i wyższych kosztów.

Zasady pogłębiania grobów

Zobacz również: Co wchodzi w zakres jednorazowego sprzątnięcia grobu?

Najlepiej zaraz po wykupieniu miejsca, przed postawieniem nagrobka. Najłatwiej pogłębić pusty grób. Kiedy jednak rodzina organizuje pochówek po raz pierwszy, nie myśli, co będzie za kilka czy kilkanaście lat, bo jest pogrążona w ogromnym bólu. Zazwyczaj grób jest płytki, przygotowany dla jednej osoby. Kiedy przychodzi potrzeba pochowania kolejnego zmarłego, musi dokonać pogłębienia miejsca, co już nie jest takie proste, ale konieczne. Dziś cmentarze są zatłoczone, brakuje więc miejsca. Codziennie dochodzą kolejni zmarli, więc nie ma możliwości, żeby wykupić miejsce obok wcześniej postawionego nagrobka. Wygodniej jest mieć groby blisko siebie niż rozproszone po całym cmentarzu. Dlatego pogłębienie grobu jest najlepszym rozwiązaniem, pomimo skomplikowanych procedur. Przy ekshumacji trumna ze szczątkami jest wyjmowana z grobu i wykonywany większy otwór. Aby to móc zrobić, należy powiadomić Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny.

wykop, trawa